Tel : 0-2671-8787,0-2328-2095  e-Mail : customer.care@ps-admin.com

ระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการรถยนต์ที่เข้า-ออก ภายในพื้นที่ลานจอดรถ

เราบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เกี่ยวกับ Security P&S

Security P&S Administrative Management Co.,Ltd.
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อปีพุทธศักราช 2552 ดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านการบริหารจัดการลานจอดรถยนต์และระบบรักษาความปลอดภัย โดยคณะผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมด้วยทีมบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจอันแรงกล้า ที่จะพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยภายในลานจอดรถยนต์ เพื่อยกระดับงานบริหารลานจอดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสูด อันเป็นการสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความเชื่อมั่นในระบบบริหารความปลอดภัย แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับมามากกว่า 12 ปี ปัจจุบัน Security P&S ได้รับความไว้วางใจในการบริหารลานจอดให้กับธุรกิจประเภท Distribution Channel ชั้นนำ อาทิเช่น Tesco Lotus , Siam Makro รวมทั้งโรงพยาบาลชั้นนำ และยังคงมีโครงการขยายความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของ Security P&S จะให้บริการท่านด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารลานจอด ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารลานจอดรถยนต์อย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ที่มาใช้บริการลานจอดรถยนต์ ด้วยระบบบริหารความปลอดภัยย่างสูงสุด

มั่นใจใน Security P&S

  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์แบบบูรณาการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  2. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการบริหารลานจอดรถ การจราจร และความปลอดภัย
  3. แบ่งเบาภาระในการบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้กับ ผู้ว่าจ้างได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. บริหารจัดการลานจอดรถ การจราจรภายใน และงานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ลานจอดรถยนต์ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ยานพาหนะของผู้ที่เข้ามาจอดในลานจอดรถยนต์ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการพื้นที่ลานจอดรถยนต์
  6. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการบริหารลานจอดรถ การจราจรภายใน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
  7. บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลากรอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  8. ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับทุกหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละองค์กร
  9. คัดเลือก ฝึกฝน อบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ทุกจุดปฏิบัติการ

อีกกว่าร้อยเหตุผล ที่ธุรกิจชั้นนำ มั่นใจใน Security P&S

Security P&S Administrative Management Co.,Ltd.

Security P&S : กว่า 10 ปี ที่บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Security P&S Administrative Management Co.,Ltd.) หรือ Security P&S ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทคนไทยที่สามารถให้บริการด้านการบริหารลานจอดด้วยระบบความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับข้อกำหนดขั้นสูงและความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ทุกรูปแบบ พร้อมด้วยความตั้งใจทุ่มเทที่จะพัฒนาระบบบริหารลานจอดอย่างไม่หยุดยั้ง หากวันนี้องค์กรของท่านคิดถึงบริการที่เป็นมืออาชีพ ด้วยบริษัทคนไทยที่ทุ่มเทมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ไม่เป็นรองบริษัทต่างชาติ ท่านสามารถโทรติดต่อ 0-2671-8787, 0-2328-2095 เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษาเรื่องการให้บริการของเราเข้าพบท่านตามวันเวลาที่ท่านสะดวก หรือ E-mail มาที่ customer.care@ps-admin.com เพื่อที่เราจะดำเนินการนัดหมายเพื่อเข้าเสนอรายละเอียดการให้บริการของเราต่อไป

Car Parking Management System

Security P&S : เราใช้ระบบบริหารลานจอดรถยนต์ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการรถยนต์ที่เข้า-ออก ภายในพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ยกระดับการรักษาความปลอดภัยภายในลานจอด ด้วยการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของท่านอย่างสูงสุด สามารถคัดแยกกลุ่มสมาชิกที่เข้ามายังพื้นที่ลานจอด และรายงานบันทึกข้อมูลประวัติการดำเนินการเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Security System

Security P&S : เราบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยให้แก่ท่านได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถอย่างมืออาชีพ อันจำเป็นต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

Map

Help-Desk