ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัท ครบรอบ 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.