รับสมัครงานด่วน!

Security P&S รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดงาน:

1.ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ทุกแผนกให้ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่ผู้บริหาร กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เป็นผู้ช่วยอำนวยการ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ต้ดสินใจ แก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฎิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฎิบัติงานกับทุกแผนก

3.ประสานงาน นัดหมาย กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4.จัดประชุม ดูแล  ติดตามการทำรายงานแต่ละแผนก เพื่อให้หัวหน้างานสร้างแรงจูงใจ และเพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม

5.มีความรู้ในสายงาน HR  การสรรหา อบรม พัฒนาและกฎหมายแรงงาน

6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7.ทำงาน 6 /สัปดาห์ ยกเว้นเสาร์แรกของเดือน หยุด

คุณสมบัติ:เพศ: หญิง

อายุ(ปี) : 26 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์ (ปี) ไม่จำกัด

ขับรถเป็นมีใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รับแรงกดดันได้ดี

มีความขยัน กระตือรือร้น

มี Service Mind

หากเคยทำงาน HR มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

มีรถของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

****************************

2. เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ( ผู้จัดการสาขา )

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการงานในสาขาที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบ และสรุปรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง

วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

มีความรับผิดชอบสูง และมีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

**สมัคร และสัมภาษณ์ทันที Walk-In Interview**

ออฟฟิต

โลตัส สาขา พระราม 3

โลตัส สาขา บางแค

โลตัส สาขา บางปะกอก

โลตัส สาขา รามอินทรา 109

โลตัส สาขา ปทุมธานี

โลตัส สาขา รัตนาธิเบศร์

โลตัส สาขา ตลาดประชาอุทิศ

โลตัส สาขา ตลาดหลักสี่

*******************************

3. ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน

-รับแจ้งปัญหาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง Software Hardware ให้กับผู้ใช้งาน

-สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับฝ่ายช่าง และฝ่ายธุรการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ On Site แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย (Network) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-เพศชาย อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปวช ,ปวส. , ปริญญาตรี ด้านช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิค (เน้นที่ความสามารถมากกว่า)

-ต้องมีประสบการณ์ที่สามารถทำงานได้ หรือ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถทำงานได้

-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลจัดการระบบไม้กั้นลานจอดรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถวิเคราะห์ ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-สามารถประกอบ ตั้งค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-สามารถออกเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (On Site) เป็นครั้งคราว

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน อดทน และมีความกระตือรือล้น  มีใจรักในงานบริการ

Tel. 0-2671-8787 , 0-2328-2095 ,081-172-3341
E-mail : customer.care@ps-admin.com
วันและเวลาทำการ จันทร์ถึงเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
หยุดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สอง วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.