เที่ยวประจำปีบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 สำหรับพนักงาน ณ จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 –23 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทาง บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท รวมถึงเป็นการขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนในการทำงานร่วมกันมาตลอด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.