เกี่ยวกับ Security P&S

Security P&S Administrative Management Co.,Ltd.
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อปีพุทธศักราช 2552 ดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านการบริหารจัดการลานจอดรถยนต์และระบบรักษาความปลอดภัย โดยคณะผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมด้วยทีมบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจอันแรงกล้า ที่จะพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยภายในลานจอดรถยนต์ เพื่อยกระดับงานบริหารลานจอดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสูด อันเป็นการสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความเชื่อมั่นในระบบบริหารความปลอดภัย แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับมามากกว่า 12 ปี ปัจจุบัน Security P&S ได้รับความไว้วางใจในการบริหารลานจอดให้กับธุรกิจประเภท Distribution Channel ชั้นนำ อาทิเช่น Tesco Lotus , Siam Makro รวมทั้งโรงพยาบาลชั้นนำ และยังคงมีโครงการขยายความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของ Security P&S จะให้บริการท่านด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารลานจอด ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารลานจอดรถยนต์อย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ที่มาใช้บริการลานจอดรถยนต์ ด้วยระบบบริหารความปลอดภัยย่างสูงสุด

มั่นใจใน Security P&S

  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์แบบบูรณาการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  2. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการบริหารลานจอดรถ การจราจร และความปลอดภัย
  3. แบ่งเบาภาระในการบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้กับ ผู้ว่าจ้างได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. บริหารจัดการลานจอดรถ การจราจรภายใน และงานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ลานจอดรถยนต์ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ยานพาหนะของผู้ที่เข้ามาจอดในลานจอดรถยนต์ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการพื้นที่ลานจอดรถยนต์
  6. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการบริหารลานจอดรถ การจราจรภายใน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
  7. บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลากรอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
  8. ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับทุกหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละองค์กร
  9. คัดเลือก ฝึกฝน อบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ทุกจุดปฏิบัติการ

อีกกว่าร้อยเหตุผล ที่ธุรกิจชั้นนำ มั่นใจใน Security P&S