บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Tesco Lotus

  • ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขา พระราม 4 รองรับได้สูงสุด 1,500 คัน หมุนเวียน  7,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขา พระราม 4

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ลาดพร้าว รองรับได้สูงสุด 1,000 คัน หมุนเวียน  5,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ลาดพร้าว

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา สุขุมวิท 50 รองรับได้สูงสุด 1,000 คัน หมุนเวียน  8,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา สุขุมวิท 50

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา บางกะปิ รองรับได้สูงสุด 1,500 คัน หมุนเวียน 10,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา บางกะปิ

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 3 รองรับได้สูงสุด 1,500 คัน หมุนเวียน  8,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 3

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ระยอง รองรับได้สูงสุด 1,200 คัน หมุนเวียน  5,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ระยอง

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

TLGF

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 1 รองรับได้สูงสุด 1,200 คัน หมุนเวียน  8,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 1

  • ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ประชาชื่น รองรับได้สูงสุด 1,000 คัน หมุนเวียน  4,000  คัน/วัน

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา ประชาชื่น